Jan Albert Carlsson

Extraprogram i ateljén: Lördag 9 sep • Soppa, Bach och jazzen - Bach cello suit no. 2 D minor på Baritone sax kl.15:00 ********************************************************************************** Jag brukar arbeta med ett olika teman, måleri är mitt material men även mosaik, objekt, eller performance. Interiörer är återkommande motiv för mig, senaste åren är motiven självporträtt där jag arbetar i min ateljé, i bilden arbetar jag med kartbilder eller landskap m.m. väggar kan ibland öppna upp till tänkta landskap m.m. Färgen och kompositionen är ingången för mig och material känslan är viktig, idén i bilden är något jag undersöker för att se vad det är och vart det tar vägen. Just nu under 2023 jobbar jag mycket offentliga uppdrag utsmyckningar i glasmosaik.

Material/Tekniker

Vägbeskrivning

Från Broakulla el Algutsboda sväng av mot Mattamåla, ta sen av mot Mjödahult. Efter ca 1 km är det skyltat Källekulla och vänster Källeryd, fortsätt då rakt fram ca 150 m destinationen är på vänster sida. Från Humlebäck (mellan väg 28 och Örsjö): sväng av mot Mjödahult, ta vänster mot Mattamåla efter Källehult ca 1 km på högersida.

Hitta hit

Verk av Jan Albert Carlsson

Mer om Jan Albert Carlsson

Måleri, mosaik objekt m.m
Representerad i urval: Region Kalmar, Statens Konstråd, Stockholm Landstinget , Göteborgs Konstmuseum, Nationalmuseum, Östersund Landstinget; Östersunds Kommun, Konsulatet i Tokyo, Rasjö samlingen, Uppsala Landstinget, Stockholms stad, Kungsbacka kommun m.m
Utsmyckning:
Stockholms Sjukhem (Korridor) Stockholm, Mannheimer Swartling ab (entréhall ) Stockholm, Medivir Ab (Konferens sal ) Stockholm, Södersjukhuset 2016, ”Hubben Science Park" Uppsala 2017. Nya Karolinska 2018, Sandlyckans omsorgsboende Kungsbacka 2022. m.m

Utbildning

1991-92 Kungl Konsthögskolan Stockholm Extra år
1985–90 Valands konsthögskola
1983-85 Pernbys målarskola
1980-82 Birkagården ABF Målarskola
1979-80 Grundskolan för konstnärlig utbildning

Utmärkelser & stipendier

2023 Konstnärsnämnden
2023 Konstakademien.
2019 Projekt ”Weest” Konstnärsnämnden.
2015-17 Konstnärsnämnden arbetsstipendium
1997 Konstnärsnämnden arbetsstipendium
1990 Konstnärsnämnden arbetsstipendium
1992 Konstakademien
1990 Konstakademien

Utställningar

So long salong

Gallery Domeij 2023, samlingsutställning.

Sydosten United

2022, samlingsutställning.Kalmar Konstmuseum

Gallery Domeij

Separat utställning 2013, 2016, 2020

Galleri PS Göteborg

2019, separatutställning.