Medlemskap

Välkommen med din ansökan mellan 8 januari och 29 februari 2024.

Ansök för att vara med på Konst runt med bilagor, som styrker nedan nämnda krav samt foton på din konstnärliga verksamhet. För att ansöka om medlemskap fyller du i formuläret längst ned på denna sida.

Villkor för att delta i Konst runt

För att få vara med i Konst runt ska man vara yrkesverksam i Emmaboda, Nybro, Torsås kommuner eller i Kalmar kommuns landsbygd. Man ska dessutom uppfylla följande kriterier:

Konstnärer som fullgjort högre konstnärlig utbildning har möjlighet att vara med på Konst runt. Med högre konstnärlig utbildning avses Konsthögskolorna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå, Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk, Högskolan för fotografi och film, Beckmans Designhögskola, Textilhögskolan i Borås, Stenebyskolan i Dals Långed samt jämförbara utländska utbildningar.

Konstnärer som saknar högre konstnärlig utbildning ska uppfylla minst tre av sex följande meritkrav (dessa ska vara utförda under de senaste 10 åren):

  • Utställaren ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  • Utställaren ska ha deltagit i samlingsutställning på konstmuseum eller konsthall.
  • Utställaren ska ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  • Utställaren ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium från statligt organ, landsting eller kommun.
  • Verk av utställaren ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, landsting, kommun eller museum.
  • Utställaren ska på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag, eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.