Bo Johnér

”Den svåra konsten att avbilda musiken\” (enl. Karsten T.) Minnet är som en fågel i skyn.

Material/Tekniker

Vägbeskrivning

Kalmar-Söderåkravägen 2 km fr. Torsås, gul skylt Gunillkroka in, 2:a avtag Hökg. vä. Sparvg.

Hitta hit

Verk av Bo Johnér

Mer om Bo Johnér

Representerad:
Landsting, kulturnämnder, museum, konserthus och Berwaldhallen Sthlm

Övrigt:
Radiointervju med Karsten Thurfjell 17 aug. 2006 i P1 Kultur.
”Den svåra konsten att skapa Musikbilden” – är min fascination och uppgift.
TV Smålandsnytt 1993, TV Sydost 1994 och 1997

Utbildning

Konstfack, bildlärarutbildning 1963-1968
Min faders konstnärskap på nära håll.
Kandinskys bilder och författarskap har gett mig ”insikter till Musikbilden”

Utställningar

Gallerier, konsthallar, museer, konserthus och musikfestivaler.

Utställning

Utomlands: Nationalmuseet för Modern Polsk Konst och Konserthuset i Gdansk.

Utställning

Journalisternas Klubblokal i Krakow. TV Krakow 1994

Utställning

Sydosten: 1981, 1985

Jurybedömd utställning

Blekingar: 1981, 1984, 1989

Jurybedömd utställning