Om Konst runt

För 18:e året bjuder vi in till konstrunda i Emmaboda, Nybro och Torsås kommun samt Södermöre i Kalmar kommun. I år kan Konst runt presentera 43 konstnärer som under en helg öppnar sina ateljéer för allmänheten. Konstnärerna är yrkesverksamma i någon av de fyra kommunerna och för medlemskap måste Kulturrådets kriterier för utställningsersättning uppfyllas, läs mer under Medlemskap. Konst runt fungerar även som ett nätverk mellan konstnärerna. Kulturförvaltningarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar och Torsås kommuner står tillsammans som arrangör.

Deltagarna presenteras i en gemensam samlingsutställning. Detta sker i en unik kulturmiljö – olika för varje år. I år har vi valt f.d. Torsmaskiner i Torsås. Där kan besökaren få ett samlat grepp om innehåll och uttryck och sedan lägga upp sin runda och besöka sina favoriter. Informationsfoldrar med presentation av konstnärerna, vägbeskrivningar och karta finns på bland annat på biblioteken och turistbyråerna i de fyra kommunerna.

Här kan du ladda ner årets folder som pdf-fil.

Vi önskar alla besökare en trevlig upplevelsehelg!

Öppettider samlingsutställning & ateljéer:
Lör-sön 9–10 september
Kl. 10.00–18.00

konstrunt-1 konstrunt-2