Sara Västerlund

Keramik, skulptur

”Med hjälp av metaforer och symbolik bygger jag upp mina skulpturer och genom dem undersöker jag mitt inre, de rädslor och den trygghet som därinne alltid går hand i hand.


Mina verk växer fram i spänningen mellan tidigare trauman och min nyfikenhet på livet. Det finns ett lugn och en oro, något som tynger eller önskas och som ibland i sitt uttryck närmar sig det absurda. Att materialisera och få fram verken genom mina händer blir ett sätt för mig att förstå mig på, lära känna, sortera, bli lugnad eller tröstad.”

Ateljé:
Ateljéhus Pukeberg
Pukebergarnas väg 30
382 43 Nybro
Tel: 070-866 04 16
E-post: sara.vasterlund@gmail.com
Webbplats: www.saravasterlund.com

Vägbeskrivning:
Samma byggnad som Pukebergs glasbruk, mitt emot Mötesplats Pukeberg.
GPS: 56º43’54.8”N 15º55’27.5”E

Hitta med Google Maps

Utbildning:

Hantverkslärling hos keramikern Ellen Ehk Åkesson, 2017-2019
HDK, Högskolan för design & konsthantverk, Keramikkonst, 2016-2017
Capellagården, Keramisk form och Hantverk, 2014-2016

Separatutställningar:

Galleri Svalan, Kalmar, Memento, 2020
Bergdala Konstgalleri, Mors Et Vita, 2020
Boy Konsthall, Bollebygd, Eftertryck, 2018
Teatergalleriet, Kalmar, Kärl, 2017

Jurybedömda samlingsutställningar:

Konstepidemien, Göteborg, Boy Konsthall curerar under Craft Days, Follow that bird, 2021
Kalmar konstmuseum, Sydosten 2017
Keramiskt Center, Höganäs, Love actually 2017
Himmelsberga Museum, Vårsalong 2017

Samlingsutställningar:

Galleri Backlund, Göteborg, .. och skuggorna, 2021
Vandalorum, Under rådande omständigheter, 2020
Konst Runt, Pukeberg, 2020
Galleri Svalan, Kalmar, Nature Morte, 2019
Konst Runt, Boda Glass factory, 2019
Not quite, Fengersfors, Porträtt av en plats, 2019
Nordic Contemporary Art Center, Xiamen, China, Pukeberg Stories, 2019
Arkitektbolaget, Växjö, 2019
Nybro konstförening, Vårsalong, 2018
Nybro bibliotek, Ateljéhuset Pukeberg, 2018
Pukebergs sommarutställning, 2017, 2018, 2019, 2020
Galleri Sjungaregården, Granö, 2017
Galleri Blå Porten, Öland, 2016
Galleri 125 kvadrat, Stockholm 2016
Auktionsverket, Stockholm, 2016
Capellagården, Öland, 2015, 2016
Galleri Täppan, Vindeln, 2013

Stipendier:

Krisstipendium 3, Konstnärsnämnden, 2021
Region Kalmar Läns extra arbetsstipendium, 2021
Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium, 2020
Bergdala Konstgalleri, 2020
Fabrikör J. L. Eklunds Hantverksstipendium, 2018
Wollinska Stiftelsen, 2018
Donald & Ulla Edwertz stipendiefond, 2017
Estrid Ericsson Stiftelse, 2015, 2016, 2018, 2018, 2019
Petersenska hemmet, 2015
Siv & Carl Malmstens stiftelse, 2015
Vindelns Folkhögskola, Hantverksstipendium, 2012

Artist in residence:

Nordic Contemporary Art Center, Xiamen, China, 2019

Skulpturassistent till:

Konstnären Ellen Ehk Åkesson 2019—
Konstnären Markus Åkesson 2018

Related Posts