Medlemskap

Ansök för att vara med på Konst runt med bilagor, som styrker nedan nämnda krav samt foton på din konstnärliga verksamhet.

Öppna, ladda ner, skriv ut och fyll i denna ansökan om medlemskap 2019 (pdf). Information om var ansökan ska skickas hittar du i blanketten. Skicka in din ansökan senast den 24 mars.

Villkor för att delta i Konst runt

För att få vara med i Konst runt ska man vara yrkesverksam i Emmaboda, Nybro, Torsås kommuner eller i Södermöre kommundel i Kalmar kommun. Man ska dessutom uppfylla följande kriterier:

Konstnärer som fullgjort högre konstnärlig utbildning har möjlighet att vara med på Konst runt. Med högre konstnärlig utbildning avses Konsthögskolorna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå, Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk, Högskolan för fotografi och film, Beckmans Designhögskola, Textilhögskolan i Borås, Stenebyskolan i Dals Långed samt jämförbara utländska utbildningar.

Konstnärer som saknar högre konstnärlig utbildning ska uppfylla minst tre av sex följande meritkrav (dessa ska vara utförda under de senaste 10 åren):

• Utställaren ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.

• Utställaren ska ha deltagit i samlingsutställning på konstmuseum eller konsthall.

• Utställaren ska ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.

• Utställaren ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium från statligt organ, landsting eller kommun.

• Verk av utställaren ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, landsting, kommun eller museum.

• Utställaren ska på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag, eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.

konstrunt-4-IMG_0374